เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ผลิตภัณฑ์

RUNN U

RUNN U เป็นโครงโลหะเพื่อการใช้งานเป็นโครงผนังภายในบ้าน และอาคารผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เพื่อให้ทนทานต่อการเกิดสนิม ประกอบด้วยโครง U เป็นรางไปตามแนวของผนังโดยติดตั้งไว้ทั้งด้านบนพื้นและท้องพื้นให้ขนานกัน และนำโครงแป C วางลงในโครงตัว U โดยจะทำมุมตั้งฉากกับโครงตัว U ซึ่งจะวางห่างกันทุกๆ 60 ซม.