เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ผลิตภัณฑ์

RUNN BRIDGING SYSTEM

RUNN BRIDGING SYSTEM เป็นอุปกรณ์ยึดระหว่าง Purlin กับ Purlin เพื่อป้องกันการล้มของแปและเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง ใช้สำหรับแปที่มีขนาดความสูง 200 ขึ้นไป ประกอบด้วยแป C7510 พร้อมด้วยเหล็กฉากเจาะรูสำหรับยึดด้วยสกรูขนาด 12-14x30 และ โบลท์ M12x30 ชิ้นส่วนทั้งหมดเคลือบสังกะสีกันสนิม
ในทางปฏิบัติงาน SJJ แนะนำให้ใช้ Bridging อย่างน้อยแถวหนึ่งในแต่ละช่วงที่พาดแป ระยะที่ไม่ติดตั้ง Bridging ไม่ควรกว้างเกินกว่า 20 เท่าของความสูงของแปที่ใช้