เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

เหล็กเคลือบสังกะสี

TRUZINC

Truzinc® steel

เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี โดยวิธีการจุ่มร้อน มีลักษณะเป็นผิวลายดอกสังกะสีเรียงตัวสม่าเสมอ เหมาะสาหรับการใช้งานโครงสร้างและงานขึ้นรูปทั่วไป เป็นที่แพร่หลาย อีกทั้งสามารถใช้งานขึ้นรูปแบบ lock-forming และงานดึงขึ้นรูป งานรีดขึ้นรูปสามารถทาได้โดยมีรัศมีความโค้งภายในต่าสุดถึง 1 เท่าของความหนาเหล็ก